Declaraţie de confidenţialitate Austrotherm Romania.

 

1 Informaţii pentru utilizatorul site-ului web

Noi, Austrotherm Romania, adresa: Bd. Iuliu Maniu nr 598, Sector 6, Bucuresti acordăm o importanţă deosebită protecţiei datelor dvs. personale. Prin prezenta, vă informăm, conform dispoziţiilor aplicabile privind protecţia datelor – în special Regulamentul General privind Protecţia Datelor (RGPD) şi Legea privind protecţia datelor din 2018 (DSG) – despre colectarea, prelucrarea şi utilizarea datelor dvs. în timpul vizitei pe site-ul nostru web.

Următoarele date sunt prelucrate, respectiv înregistrate la vizitarea site-ului nostru web:
► tip/versiune browser
► sistem de operare utilizat
► URL care a făcut trimiterea (pagina accesată anterior)
► denumire host pe computerul care accesează (adresa IP)
► ora interogării serverului

1.1 Scopul şi durata prelucrării datelor/transferul datelor
Utilizăm aceste date numai pentru optimizarea prezentării, precum şi pentru a avea dovezi despre o eventuală utilizare ilegală a site-ului nostru web şi le ştergem după 7 zile dacă nu există un temei legal pentru stocarea pe o perioadă mai lungă.

Nu publicăm datele dvs. personale. În cadrul acestei prelucrări a datelor, fişierele sunt transferate către un procesator IT delegat dintre societăţile afiliate. Ocazional, acest prestator de servicii desemnează la rândul său subcontractanţi pentru prelucrare (de ex. Google LLC). Nu are loc un transfer al datelor către terţi, cu excepţia cazului în care publicarea datelor este necesară pentru invocarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale în faţa unei instanţe sau a unei autorităţi. Şi în acest caz însă datele sunt şterse imediat după terminarea procedurii.

1.2 Module cookie
Mai mult, utilizăm module cookie pentru a optimiza oferta noastră pentru fiecare utilizator. În acest sens, este vorba despre mici fişiere text, care sunt stocate pe dispozitivul dvs. cu ajutorul browser-ului. Acestea nu provoacă prejudicii. Unele module cookie rămân stocate pe dispozitivul dvs. până când le ştergeţi. Acestea ne permit să recunoaştem browser-ul dvs. la următoarea vizită. Dacă nu doriţi acest lucru, puteţi să vă configuraţi browser-ul astfel încât să fiţi informat despre stocarea modulelor cookie şi să permiteţi acest lucru în fiecare caz în parte. În caz de dezactivare a modulelor cookie, este posibil ca funcţionalitatea site-ului nostru web să fie limitată.

1.3 Analiză web
Acest site web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google LLC, Mountain View, CA 94043 SUA („Google“). Google Analytics utilizează aşa-numitele „module cookie”, fişiere text, care sunt stocate pe computerul dvs. şi care permit efectuarea unei analize a utilizării de către dvs. a site-ului web. Informaţiile generate cu ajutorul modulelor cookie privind utilizarea de către dvs. a acestui site web sunt transmite, de regulă, către o infrastructură IT a Google din SUA şi sunt stocate acolo. Prelucrarea datelor se face conform dispoziţiilor legale ale art. 96 alin. 3 din Legea telecomunicaţiilor (TKG), precum şi ale art. 6 alin.1 lit. a (Consimţământ) şi/sau f (Interese legitime) din Regulamentul General privind Protecţia Datelor (RGPD). Preocuparea noastră în sensul RGPD (interes legitim) este îmbunătăţirea ofertei noastre şi a site-ului nostru web. Deoarece sfera privată a utilizatorilor noştri prezintă importanţă deosebită pentru noi, datele utilizatorilor (adresa IP) este pseudonimizată. În cadrul acestui proces, ultima cifră din adresa dvs. IP este ştearsă. Astfel, nu mai este posibilă localizarea.

Dacă doriţi să împiedicaţi înregistrarea datelor de către Google, aveţi la dispoziţie următoarele posibilităţi:
► Dezactivaţi din browser utilizarea modulelor cookie
► Instalaţi un plug-in: tools.google.com/dlpage/gaoptout Informaţii suplimentare din partea Google regăsiţi aici: www.google.com/analytics/terms/de.html

2 Informaţii pentru clienţi şi persoanele interesate

Noi, Austrotherm Romania, adresa: Bd. Iuliu Maniu nr 598, Sector 6, Bucuresti, acordăm o importanţă deosebită protecţiei datelor dvs. personale. Prin prezenta, vă informăm, conform dispoziţiilor aplicabile privind protecţia datelor – în special Regulamentul General privind Protecţia Datelor (RGPD) şi Legea privind protecţia datelor din 2018 (DSG) – despre colectarea, prelucrarea şi utilizarea datelor dvs. în cadrul relaţiei cu clienţii.

În cadrul relaţiilor cu clienţii, prelucrăm următoarele date:
► nume complet
► adresă
► date de contact precum număr de telefon, număr de telefax, adresă de e-mail (şi a angajaţilor clientului)
► date interne specifice clientului ca de ex. număr de client, tip sau categorie de client
► obiectul livrării şi al prestării serviciului
► informaţii legate de plată, precum condiţii de plată, scală reduceri

Dacă nu sunteţi clientul nostru direct, dar totuşi vă prelucrăm datele personale necesare pentru îndeplinirea contractului, înseamnă că aceste date ne-au fost transmise în acest scop de persoane delegate de dvs. (de ex. operatori prelucrare, societăţi de construcţii, intermediari comerciali).

Relaţie extinsă cu clienţii: Prin persoane interesate înţelegem angajaţi ai întreprinderilor, cum ar fi de exemplu proiectanţi şi arhitecţi, care au luat legătura cu noi în mod direct sau printr-un intermediar delegat şi şi-au arătat interesul pentru produsele noastre. Prelucrăm datele dvs. personale pe baza art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD conform interesului nostru legitim (a se vedea punctul 2.1).

2.1 Scopul prelucrării datelor/transferul datelor
Pentru îndeplinirea contractuală sau antecontractuală a activităţilor noastre economice, prelucrăm datele dvs. personale pe baza art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD.

În plus, suntem interesaţi să informăm clienţii şi persoanele interesate, la intervale regulate, despre noutăţi şi produsele noastre. Din acest motiv, ne permitem, în temeiul interesului nostru legitim conform art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD, să informăm corespunzător persoanele care ne sunt clienţi prin intermediul unui buletin informativ trimis la intervale regulate şi al trimiterilor prin poştă despre noutăţi legate de produsele noastre. Informaţii detaliate privind buletinele informative regăsiţi şi la punctul 4. Bineînţeles, aveţi dreptul să vă opuneţi trimiterii acestui buletin informativ.

Pentru efectuarea prelucrării, mai mulţi destinatari primesc date personale. Aceştia sunt:
► prestatori de servicii IT pentru operarea şi sprijinirea infrastructurii IT
► transportatori pentru livrarea produselor noastre
► prestatori de servicii de expediere pentru expedierea de buletine informative
► prestatori de servicii de expediere pentru expedierea de informaţii tipărite
► prestatori de servicii de expediere pentru expedierea de articole de marketing

Nu are loc un transfer al datelor către alţi terţi, cu excepţia cazului în care publicarea datelor este necesară pentru invocarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale în faţa unei instanţe sau a unei autorităţi. Şi în acest caz însă datele sunt şterse imediat după terminarea procedurii.

2.2 Durata de păstrare
În Romania, pentru documente comerciale se aplică termene legale de păstrare, pe care bineînţeles le respectăm corespunzător. În măsura în care nu mai există un alt temei legal, datele sunt şterse imediat. Acest lucru nu este valabil dacă datele sunt necesare pentru invocarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale în faţa unei instanţe sau a unei autorităţi.

3 Informaţii pentru furnizori

Noi, Austrotherm Romania, adresa: Bd. Iuliu Maniu nr 598, Sector 6, Bucuresti, acordăm o importanţă deosebită protecţiei datelor dvs. personale. Prin prezenta, vă informăm, conform dispoziţiilor aplicabile privind protecţia datelor – în special Regulamentul General privind Protecţia Datelor (RGPD) şi Legea privind protecţia datelor din 2018 (DSG) – despre colectarea, prelucrarea şi utilizarea datelor dvs. în cadrul relaţiei cu furnizorii.

În cadrul relaţiilor cu furnizorii, prelucrăm următoarele date:
► nume complet
► adresă
► persoană de contact
► date de contact precum număr de telefon, număr de telefax, adresă de e-mail (şi a angajaţilor furnizorului)
► date interne specifice clientului ca de ex. număr de furnizor, obiectul livrării şi al prestării serviciilor
► informaţii legate de plată, precum condiţii de plată, scală reduceri

3.1 Scopul prelucrării datelor/transferul datelor
Pentru îndeplinirea contractuală sau antecontractuală a activităţilor noastre economice, prelucrăm datele dvs. personale pe baza art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD.

Pentru operarea şi sprijinirea infrastructurii IT, am delegat un prestator de servicii IT. În cazul în care se impune asistenţa, acesta are acces la datele personale.

Nu are loc un transfer al datelor către terţi, cu excepţia cazului în care publicarea datelor este necesară pentru invocarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale în faţa unei instanţe sau a unei autorităţi. Şi în acest caz însă datele sunt şterse imediat după terminarea procedurii.

3.2 Durata de păstrare
În Romania, pentru documente comerciale se aplică termene legale de păstrare, pe care bineînţeles le respectăm corespunzător. În măsura în care nu mai există un alt temei legal, datele sunt şterse imediat. Acest lucru nu este valabil dacă datele sunt necesare pentru invocarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale în faţa unei instanţe sau a unei autorităţi.

4 Informaţii pentru destinatarii buletinelor informative

Noi, Austrotherm Romania, adresa: Bd. Iuliu Maniu nr 598, Sector 6, Bucuresti, acordăm o importanţă deosebită protecţiei datelor dvs. personale. Prin prezenta, vă informăm, conform dispoziţiilor aplicabile privind protecţia datelor – în special Regulamentul General privind Protecţia Datelor (RGPD) şi Legea privind protecţia datelor din 2018 (DSG) – despre colectarea, prelucrarea şi utilizarea datelor dvs. în cadrul expedierii de buletine informative.

Nu publicăm datele dvs. personale. În cadrul acestei prelucrări a datelor, fişierele sunt transferate către un procesator IT delegat dintre societăţile afiliate.

4.1 Conţinutul buletinului informativ
Veţi primi buletinele noastre informative, e-mailuri şi alte mesaje cu conţinut publicitar de la noi (în continuare „Buletin informativ”) numai cu consimţământul dvs. sau în baza unui alt temei legal (art. 6 alin. 1 lit. F din RGPD, de ex. relaţia cu clienţii/furnizorii).

4.2 Utilizarea unui prestator de servicii de expediere
Pentru trimiterea buletinului informativ, utilizăm serviciul de buletine informative al unui ofertant. Atât adresa dvs. de e-mail, cât şi toate celelalte date descrise în prezentul sunt stocate pe serverele prestatorului de servicii de expediere. Prestatorul de servicii de expediere utilizează aceste date pentru a expedia şi pentru a evalua buletinul nostru informativ. Contractul nostru cu prestatorul de servicii de expediere este conform cu RGPD şi ţine cont de valoarea deosebită pe care o are protecţia datelor personale.

4.3 Colectare şi analize statistice
Buletinul nostru informativ conţine un fişier de mărimea unui pixel (web-beacon), care este apelat de serverul prestatorului de servicii de expediere. Astfel, se colectează în primul rând informaţii tehnice, precum informaţii privind browser-ul şi sistemul dvs. de operare, dar şi adresa IP şi momentul apelării. Aceste informaţii sunt utilizate pentru îmbunătăţirea tehnică a serviciului pe baza datelor tehnice sau a grupelor ţintă şi a comportamentului dvs. de citire pe baza locurilor de apelare (care pot fi determinate cu ajutorul adresei IP) sau a orelor de accesare. Colectarea statistică include şi stabilirea faptului dacă buletinul informativ a fost deschis, când a fost deschis şi pe ce link-uri s-a făcut clic. Aceste informaţii nu servesc monitorizării utilizatorului, ci pentru recunoaşterea obiceiurilor de citire ale utilizatorilor noştri, pentru a ne adapta conţinutul la acestea sau pentru a trimite diferite conţinuturi conform intereselor utilizatorilor noştri.

4.4 Vizualizare browser şi managementul datelor
Este posibil ca buletinul informativ să conţină link-uri, care fac trimitere la site-ul web al prestatorului de servicii de expediere. Aceste trimiteri servesc pentru prezentarea online a buletinului informativ şi oferă posibilitatea dezabonării de la buletinele informative.

4.5 Siguranţa datelor
Tratăm şi stocăm datele şi informaţiile dvs. personale cu atenţie şi discreţie sporite şi le utilizăm numai pentru scopurile indicate. Bineînţeles, în acest sens respectăm dispoziţiile RGPD şi ale DSG şi în special le asigurăm implementarea prin măsuri tehnice şi organizatorice corespunzătoare.

4.6 Temei legal şi drepturi
Consimţământul dvs. se bazează pe art. 6 alin. 1 lit. a precum şi pe art. 7 din RGPD. Efectuarea de colectări şi analize statistice, precum şi înregistrarea procedeului de notificare se fac în temeiul interesului nostru legitim conform art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD. Interesul nostru se bazează pe utilizarea unui sistem de buletine informative simplu de folosit de către utilizator, dar şi sigur, care să servească intereselor noastre comerciale şi în acelaşi timp să corespundă aşteptărilor utilizatorilor. Aveţi dreptul în orice moment să obţineţi informaţii legate de faptul dacă datele dvs. personale sunt stocate de noi şi ce date personale sunt stocate. Vă răspundem cu drag şi la alte întrebări privind protecţia datelor.

Dacă ne solicitaţi să nu mai utilizăm datele dvs. personale pentru trimiterea de buletine informative şi/sau să le ştergem, vom respecta această solicitare neîntârziat. În plus, aveţi dreptul la corectarea, ştergerea, limitarea prelucrării şi a transferului datelor, opoziţie şi blocarea datelor prelucrate în mod nepermis, respectiv a datelor incorecte. Vă rugăm să trimiteţi o cerere corespunzătoare la adresa de e-mail office@austrotherm.ro. Dacă sunteţi de părere că prelucrarea datelor dvs. personale de către noi încalcă legea aplicabilă privind confidenţialitatea datelor sau că drepturile dvs. în temeiul legii privind protecţia datelor sunt lezate, există în plus posibilitatea să depuneţi o plângere la autoritatea competentă de supraveghere. În Romania, autoritatea competentă în acest sens este Autoritatea romana pentru Protecţia Datelor.

5 Informaţii pentru candidaţi la posturi
Formular online pentru depunere candidatură pentru un post
Noi, societatea Austrotherm Romania, acordăm o importanţă deosebită protecţiei datelor dvs. personale. Prin prezenta, vă informăm, conform dispoziţiilor aplicabile privind protecţia datelor – în special Regulamentul General privind Protecţia Datelor (RGPD) şi Legea privind protecţia datelor din 2018 (DSG) – despre colectarea, prelucrarea şi utilizarea datelor dvs. în cadrul depunerii candidaturii dvs. pentru un post.

În cadrul depunerii online a candidaturii, ne puneţi la dispoziţie următoarele date, care, astfel, sunt colectate şi prelucrate de noi:
► curriculum vitae
► certificate
► scrisoare de intenţie
► scrisoare de aplicare pentru post
► fotografii candidatură
► videoclipuri candidatură

În plus, la accesarea paginilor noastre, sunt transmise către noi informaţii tehnice în mod automat. În acest sens, este vorba, printre altele, despre informaţii despre browser-ul utilizat, sistemul de operare, data şi ora vizitei. Aceste date sunt folosite pentru optimizarea site-ului nostru web.

Scopul prelucrării datelor/transferul datelor
Utilizăm datele puse la dispoziţie de dvs. la completarea formularului online exclusiv pentru scopurile candidaturii dvs. Utilizarea datelor este necesară pentru derularea procedurii de aplicare pentru un post şi, din acest motiv, corespunde dispoziţiilor privind protecţia datelor (art. 6 alin. 1 lit. a, b şi f din RGPD). Utilizăm datele dvs. atât timp cât acest lucru este necesar pentru atingerea scopului. Nu publicăm datele dvs. personale. În cazul în care există consimţământul dvs. pentru transferul către entităţi afiliate de pe teritoriul Austriei, transmitem aceste date şi documente către aceste societăţi. Puteţi vizualiza o listă a entităţilor noastre afiliate pe site-ul nostru web: www.austrotherm.ro


Dacă nu v-aţi exprimat consimţământul pentru transfer, datele şi documentele dvs. nu sunt transmise către terţi, cu excepţia cazului în care publicarea datelor este necesară pentru invocarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale în faţa unei instanţe sau a unei autorităţi. Şi în acest caz însă datele sunt şterse imediat după terminarea procedurii. În cadrul acestei prelucrări a datelor, fişierele sunt transferate către un procesator IT delegat dintre societăţile afiliate.

Durata de păstrare a datelor din candidatura pentru un post
Ştergerea datelor dvs. din candidatura pentru un post are loc în principiu automat la 6 luni de la încheierea procedurii de aplicare pentru un post. Acest lucru nu este valabil dacă dispoziţiile legale contravin ştergerii sau este necesară stocarea în continuare în scopul furnizării de dovezi. Dacă v-aţi exprimat consimţământul şi profilul dvs. ar putea fi interesant pentru o viitoare ofertă pentru un post, prelungim durata de stocare cu scopul de a fi luat în considerare pentru fişe de post viitoare la maximum 2 ani. Bineînţeles, în acest caz aveţi dreptul să revocaţi consimţământul exprimat. Revocarea consimţământului exprimat nu afectează  legalitatea prelucrării deja efectuate.

4.5 Siguranţa datelor
Tratăm şi stocăm datele şi informaţiile dvs. personale cu atenţie şi discreţie sporite şi le utilizăm numai pentru scopurile indicate. Bineînţeles, în acest sens respectăm dispoziţiile RGPD şi ale DSG şi în special le asigurăm implementarea prin măsuri tehnice şi organizatorice corespunzătoare.

Aveţi dreptul în orice moment să obţineţi informaţii legate de faptul dacă datele dvs. personale sunt stocate de noi şi ce date personale sunt stocate. Vă răspundem cu drag şi la alte întrebări privind protecţia datelor. Dacă ne solicitaţi să nu mai utilizăm datele dvs. personale pentru a lua legătura cu dvs. şi/sau să le ştergem, vom respecta această solicitare neîntârziat. În plus, aveţi dreptul la corectarea, ştergerea, limitarea prelucrării şi a transferului datelor, opoziţie şi blocarea datelor prelucrate în mod nepermis, respectiv a datelor incorecte. Vă rugăm să trimiteţi o cerere corespunzătoare la adresa de e-mail office@austrotherm.ro. Dacă sunteţi de părere că prelucrarea datelor dvs. personale de către noi încalcă legea aplicabilă privind confidenţialitatea datelor sau că drepturile dvs. în temeiul legii privind protecţia datelor sunt lezate, există în plus posibilitatea să depuneţi o plângere la autoritatea competentă de supraveghere. În Romania, autoritatea competentă în acest sens este Autoritatea romana pentru Protecţia Datelor.

Puteţi dezactiva înregistrarea datelor şi în mod direct aici. Momentan înregistrarea datelor este: activată. Dezactivaţi acum

5 Formulat de contact online

Noi, Austrotherm Romania, adresa: Bd. Iuliu Maniu nr 598, Sector 6, Bucuresti, acordăm o importanţă deosebită protecţiei datelor dvs. personale. Prin prezenta, vă informăm, conform dispoziţiilor aplicabile privind protecţia datelor – în special Regulamentul General privind Protecţia Datelor (RGPD) şi Legea privind protecţia datelor din 2018 (DSG) – despre colectarea, prelucrarea şi utilizarea datelor dvs. în cadrul luării legăturii cu dvs.

În cadrul luării legăturii cu dvs., ne puneţi la dispoziţie următoarele date, care, astfel, sunt colectate şi prelucrate de noi exclusiv cu scopul de a lua legătura cu dvs.:
► nume şi prenume
► societate
► adresă poştală
► număr de telefon
► adresă de e-mail
► text subiect/mesaj

În plus, la accesarea paginilor noastre, sunt transmise către noi informaţii tehnice în mod automat. În acest sens, este vorba, printre altele, despre informaţii despre browser-ul utilizat, sistemul de operare, data şi ora vizitei. Aceste date sunt folosite pentru optimizarea site-ului nostru web.

5.1 Scopul şi durata prelucrării datelor/transferul datelor
Utilizăm datele puse la dispoziţie de dvs. în mod voluntar în formularul de contact exclusiv în scopul intrării în contact cu dvs.. Utilizarea datelor este necesară pentru a lua legătura cu dvs. şi, din acest motiv, corespund dispoziţiilor privind protecţia datelor (art. 6 alin. 1 lit. a şi f din RGPD). Utilizăm datele dvs. atât timp cât acest lucru este necesar pentru atingerea scopului. Nu publicăm datele dvs. personale. În cadrul acestei prelucrări a datelor, fişierele sunt transferate către un procesator IT delegat dintre societăţile afiliate. Nu are loc un transfer al datelor către terţi, cu excepţia cazului în care publicarea datelor este necesară pentru invocarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale în faţa unei instanţe sau a unei autorităţi. Şi în acest caz însă datele sunt şterse imediat după terminarea procedurii.

6 Siguranţa datelor şi drepturi

6.1 Siguranţa datelor
Tratăm şi stocăm datele şi informaţiile dvs. personale cu atenţie şi discreţie sporite şi le utilizăm numai pentru scopurile indicate. Bineînţeles, în acest sens respectăm dispoziţiile RGPD şi ale DSG şi în special le asigurăm implementarea prin măsuri tehnice şi organizatorice corespunzătoare.

6.2 Drepturile dvs.
Aveţi dreptul în orice moment să obţineţi informaţii legate de faptul dacă datele dvs. personale sunt stocate de noi şi ce date personale sunt stocate. Vă răspundem cu drag şi la alte întrebări privind protecţia datelor.

În plus, aveţi dreptul la corectarea, ştergerea, limitarea prelucrării şi a transferului datelor, opoziţie şi blocarea datelor prelucrate în mod nepermis, respectiv a datelor incorecte. Vă rugăm să trimiteţi o cerere corespunzătoare la adresa de e-mail office@austrotherm.ro. Dacă sunteţi de părere că prelucrarea datelor dvs. personale de către noi încalcă legea aplicabilă privind confidenţialitatea datelor sau că drepturile dvs. în temeiul legii privind protecţia datelor sunt lezate, există în plus posibilitatea să depuneţi o plângere la autoritatea competentă de supraveghere. În Romania, autoritatea competentă în acest sens este Autoritatea romana pentru Protecţia Datelor.